top of page
Search

עמודי התווך של קידום בריאות


ההתמודדות עם מחלת הסרטן הן למטופל והן למשפחתו כרוכה באינספור קשיים. טיפולים, תופעות לוואי, איזון עבודה – משפחה, לחץ נפשי, כאב, הוצאות מרובות, בירוקרטיה(ככל הנראה אי שם בראש הרשימה).

קושי נוסף שרבים חווים אך לעיתים קשה לקרוא לו בשמו, אני קורה לו "הפגזת מידע".


המטופלים ובני משפחותיהם מופגזים בכמויות אדירות של מידע בנושאי בריאות, המידע שמגיע מגורמים רפואיים, טלוויזיה, אינטרנט, קרובי משפחה וחברים לעיתים קרובות מבלבל ובמקרה הגרוע אף סותר.

"הפגזת מידע" מטשטשת את יכולתנו להבין למי להאמין ועל מי לסמוך ובשורה התחתונה אילו עקרונות עלינו ליישם כדי לשפר את בריאותנו ולעזור לגוף בהתמודדות עם מחלת הסרטן.


אנו יודעים כי עודף המידע גורם ללחץ נפשי בתקופה קשה ממילא וגוזל כוחות נפשיים שעדיף לשמור למה שחשוב.

הימנעו מהשקעת משאבים (כוחות נפשיים, זמן, כסף, תשומת לב) ביישום פעולות שאינן תורמות לבריאות או שתורמות אך במידה מועטה (יחס עלות-תועלת נמוכים).

שבעת העקרונות המופיעים למטה הינם עמודי התווך של קידום בריאות בקרב חולים ומחלימים ממחלת הסרטן.


משמעות הדבר היא שבראש ובראשונה יש לשאוף ליישם את כל אחד מן העקרונות הבאים ברמה הכי גבוה שניתן, הם הוכחו כתורמים המשמעותיים ביותר לבריאות וההתמודדות עם מחלת הסרטן.

חשוב לציין, מאחורי כל עקרון שכזה, עומד איש מקצוע ומאחוריו קהילה מדעית שלמה. היוועצו באיש מקצוע מוסמך עם ניסיון רלוונטי.


רק בריאות

צוות אימון רפואי

#קידוםבריאות#אימוןרפואי#מחלתהסרטן#פעילותגופנית#אימוןגופני#פעילותגופניתזותרופה

10 views0 comments
Post: Blog2 Post
bottom of page