top of page
Search

כמות מספקת של שעות שינה איכותיות

שינה הינה מצב טבעי של הגוף, מצב אשר ריתק את האנושות משחר ההיסטוריה.

האדם הממוצע יעביר שליש מחייו בשינה, אשר חיונית לבריאות הגוף והנפש.

אנו יודעים כי שינה חשובה ממגוון רחב של סיבות, בריאות הנפש (דוג' דכאון וחרדה), תפקודי חשיבה, התאוששות והסתגלות לפעילות גופנית, בריאות שריר הלב, תפקוד תקין של מערכת החיסון, שיפור התאבון,

חשיבותה של שינה טובה מתעצמת אלפי מונים כשאר הגוף נדרש להתמודד עם מחלה קשה.

לצערנו הפרעות שינה, בינם בעיות רווחות בקרב המתמודדים עם מחלת הסרטן וטיפוליה,

מחקרים מראים שעד 75% מהמטופלים ידווחו על בעיות שינה.

בפוסט קודם (לינק) דיברנו על תופעת התשישות ומחלת הסרטן, טבעי שדבר ראשון שאותו נשאל את עצמנו לאור תלונה שכזאת הינה "איך אתה ישן?".

מה גורם להפרעות שינה?

תופעות לוואי מהטיפולים השונים, אשפוזים חוזרים ו/או ממושכים, לחץ נפשי.

מה עושים?

1. מודעות. מחקרים מראים שיש אנשים שמפתחים סבילות למחסור בשעות שינה ואינם מודעים למחסור בגלל שהתרגלו אליו, חרף העבודה שהגוף והמוח סובלים.

2. תשתפו את הצוות המטפל. אם הם לא יודעים, הם לא יכולים לעזור.

3. טיפול תרופתי. היוועצו ברופא המטפל.

4. טיפול קוגניטיבי התנהגותי ושיטות הרפיה

5. היגיינת שינה – שינה הינו מצב מחזורי בו נשהה כשליש מחיינו ולכן מושפע מאוד מההתנהגות וההרגלים שלנו. שינויי התנהגות הים קו ראשון ויעיל לשיפור משך ואיכות השינה. למטה מצורף אלון מידע עם טיפים לשיפור היגיינת השינה.

רק בריאות

צוות אימון רפואי


13 views0 comments
Post: Blog2 Post
bottom of page